-

ผลหวยลาว มาเล เวียดนาม หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ย้อนหลัง

วันที่ ลาว มาเล เวียดนาม สิงคโปร์4D ไทยเช้าคู่1 ไทยเช้าคู่2 ปิดเที่ยง ไทยบ่ายคู่1 ไทยบ่ายคู่2 ค้างก่อนปิดเย็น ปิดเย็น นิเคอิ(เช้า) นิเคอิ(บ่าย) จีน(เช้า) จีน(บ่าย) ฮั่งเส็ง(เช้า) ฮั่งเส็ง(บ่าย) ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ อินเดีย อิยิปต์ รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน ดาวโจนส์
26/09/2565 7183,71 - 3712,63 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 953,30 155,28 760,19 256,85 423,96 514,13 819,19 660,78 197,13 522,70 780,24 531,75 095,35 792,27 -
25/09/2565 - 6338,43 9509,37 0995,48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24/09/2565 - 0352,25 8154,40 0892,07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 041,27
23/09/2565 2262,22 - 9436,02 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx ตลาดปิด ตลาดปิด 785,58 641,02 429,66 327,68 838,25 538,04 710,97 892,80 ตลาดปิด 006,54 860,92 419,44 668,10
22/09/2565 - - 6777,35 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 737,76 383,30 468,83 443,08 758,04 795,67 463,89 842,23 307,28 972,06 305,80 760,71 952,12 163,52 378,45
21/09/2565 9838,98 4682,98 4823,42 5614,93 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 866,76 313,29 232,60 851,41 695,47 462,80 452,78 965,72 179,15 678,96 585,68 789,15 764,98 715,32 623,45
20/09/2565 - - 0221,29 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 435,70 842,77 454,50 392,88 222,25 142,45 930,62 237,58 694,63 974,51 053,32 904,66 266,02 083,41 968,26
19/09/2565 0709,07 - 2198,85 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx ตลาดปิด ตลาดปิด 248,02 704,46 087,82 597,72 568,08 679,14 631,98 123,44 421,02 170,12 ตลาดปิด 324,98 -
18/09/2565 - 0681,65 4894,03 1859,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17/09/2565 - 7721,72 5890,95 9324,07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 242,40
16/09/2565 2170,21 - 8715,16 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 458,33 765,26 103,93 150,46 013,25 169,69 176,28 193,36 829,31 079,22 ตลาดปิด 582,99 668,39 126,40 182,27
15/09/2565 - - 7354,05 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 620,58 591,29 146,32 696,82 450,40 038,28 004,73 929,96 798,96 401,96 902,77 881,76 207,77 666,34 509,12
14/09/2565 4222,42 9255,51 6581,65 6668,61 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 182,81 862,01 514,33 478,69 463,23 710,76 831,10 625,29 802,06 697,11 379,33 305,82 730,56 800,95 497,37
13/09/2565 - - 1776,43 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 911,00 463,52 292,13 347,68 145,20 686,39 441,98 554,12 008,36 108,95 712,98 787,05 586,17 895,32 134,63
12/09/2565 1919,19 - 5448,09 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 890,15 211,36 ตลาดปิด ตลาดปิด ตลาดปิด ตลาดปิด 743,01 ตลาดปิด 472,77 513,99 410,79 092,07 303,96 227,06 -
11/09/2565 - 8953,28 9951,46 1590,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10/09/2565 - 1394,48 7535,21 4311,53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 171,19
09/09/2565 4964,49 - 1293,70 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 970,42 475,47 615,23 779,87 298,36 225,63 ตลาดปิด ตลาดปิด 295,34 314,92 ตลาดปิด 985,50 107,01 821,89 452,24
07/09/2565 8366,83 8739,63 1169,57 6046,54 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 283,68 030,21 464,83 908,27 022,51 430,43 005,15 315,25 083,35 891,08 229,37 391,25 783,61 597,53 530,14
06/09/2565 - - 4816,76 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 496,35 651,90 514,45 981,12 485,85 273,97 720,10 240,06 418,70 699,99 966,02 516,66 044,01 144,66 xxx,xx
05/09/2565 1498,14 - 1548,05 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 075,09 961,23 721,18 869,70 324,85 570,39 110,94 034,83 548,79 598,65 764,90 482,51 743,24 078,49 -
04/09/2565 - 0314,77 2111,82 9682,73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03/09/2565 - 1302,49 7153,40 4526,98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 844,98
02/09/2565 5104,51 - 3138,36 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 437,10 084,63 941,02 239,00 578,53 209,22 304,82 951,95 569,39 333,74 ตลาดปิด 731,76 119,69 027,04 642,99
01/09/2565 - - 9488,86 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 314,39 147,06 595,16 239,40 077,62 731,08 186,58 246,66 408,41 659,48 687,74 755,20 850,65 023,73 043,44
31/08/2565 8408,84 1082,94 2467,53 4303,63 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 991,67 153,05 256,23 579,00 100,03 439,36 544,81 712,45 167,66 ตลาดปิด 861,54 735,93 415,48 496,18 087,12
30/08/2565 - - 6955,81 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 252,56 558,62 447,69 079,37 371,51 903,19 363,44 067,62 933,07 707,45 215,83 942,85 163,68 114,15 899,41
29/08/2565 8618,86 - 5965,20 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 168,70 896,42 349,22 816,55 931,73 322,82 619,25 105,16 226,27 262,25 232,83 457,55 ตลาดปิด 299,48 -
28/08/2565 - 0426,49 8144,32 4802,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27/08/2565 - 5538,59 9617,00 0749,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 340,38
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข